Resultat frå bedriftskonkurransen


2016

Små bedrifter: Sportsbui AS - 100 % deltaking

Mellomstore bedrifter: Norconsult - 23% deltaking

Store bedrifter: Luster Energiverk - 89%


luster_spb_660px.png